Povinné předměty

Knihovnická praxe 2

Management kultury

Organizace a řízení komunitních knihoven 2

Rešeršní strategie ve vědě a výzkumu 1 a 2

Bibliometrie

Diplomový seminář 2

Informační management 2

Regionální funkce knihoven 2

Povinně volitelné předměty profilujícího základu

Elektronické archivy

Management tvorby a realizace projektů

Selekční jazyky

Povinně volitelné předměty typu PVB

Dějiny dokumentové komunikace