Vývoj a současnost knižní kultury (zimní semestr, kód: denní forma UBKKT002; kombinovaná forma UBKKM002)

Počet kreditů: 3

Cílem předmětu je seznámit studenta s vývojem knižní kultury v českých zemích a současným stavem knihovědné problematiky. Důraz je kladen na období 20. a 21. století. Současně se student seznámí se základy problematiky restaurování a konzervace knižních fondů.