Vybrané kapitoly ze současné světové literatury (zimní semestr, kód: UBK/KT025; UBK/KM025)

Počet kreditů: 3

Cílem předmětu je podat návod ke studiu světového písemnictví založeném na individuální četbě a samostudiu odborné literatury. Student získá orientaci ve vývojových trendech světové literatury 20. a 21. století, o čelních světových autorech poezie, prózy a dramatu. Zvláštní pozornost bude věnována moderním směrům na přelomu 19. a 20. století, dále specifikům jednotlivých národních literatur. Posluchači získají ucelený přehled o světové literární tvorbě. Důraz bude kladen na vlastní četbu a rozbor klíčových děl světové literatury.

Obsah předmětu:

 1. Formování modernistických básnických směrů (od Poea k Apollinairovi). 
 2. James Joyce (kategorie „epiphany“), D. H. Lawrence (mytologie erotiky), V. Woolfová (impresionismus v próze).
 3. Kunderovo chápání středoevropského románu (F. Kafka, R. Musil, H. Broch, W. Gombrowicz aj.).
 4. Anglosaský „imagism“ jakožto protipól k Apollinairovým impusům evropské moderně, „metoda ledovce“, próza „jazzového věku“ (zvl. E. Hemingway a F. S. Fitzgerald).
 5. Různé podoby jazzové hudby jako mohutný inspirační zdroj moderní americké poezie („harlemská renesance“, K. Rexroth a jeho vymezení beat generation, A. Ginsberg). 
 6. Dovršení a extrém modernismu ve francouzském „novém románu“ (A. Robbe-Grillet, N. Sarrautová).
 7. Rozhněvaní mladí muži (K. Amis, J. Wain aj.).
 8. Neorealismus (A. Moravia).
 9. Magický realismus (G. G. Márquez).
 10. Německá próza morálního sebezpytování (G. Grass, S. Lenz).
 11. Ruská samizdatová próza a folková poezie (B. Okudžava, A. Galič, E. Limonov, V. Pelevin aj.).
 12. Základní podoby anglosaské a ruské science fiction.
 13. Mezi uměním a populárním čtivem: detektivka, thriller, horor.
 14. Fantasy (J. R. R. Tolkien).

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Předmět probíhá formou seminářů, které se věnují konkrétním dílům, uměleckým směrům a literárně vědným rozborům. K zápočtu je třeba vypracovat seminární práci, ke zkoušce je pak třeba předložit seznam přečtených děl a nastudovat si vybrané okruhy ze současné světové literatury.