Úvod do znalostní ekonomiky (zimní semestr, kód: denní forma UBKKTP12; kombinovaná forma UBKKMK12)

Počet kreditů: 2

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základními aspekty znalostní společnosti a znalostní ekonomiky. V širších souvislostech jsou prezentovány základní paradigmata a rysy tzv. „nové“ ekonomiky v kontextu společenského vývoje.