Úvod do informatiky a výpočetní techniky (zimní semestr, kód: UBKKBP1001)

Počet kreditů: 3

Cílem je poskytnout studentům nadhled nad současnou informatikou, její historií, jejím postavením ve vědě a ve společnosti, řešenými i dosud nevyřešenými problémy a odhadem budoucího vývoje. Dnešní informatika se skládá z celé řady disciplín; předvedeme, jak problémy, na které rozvoj informatiky narážel, iniciovaly jejich vznik, k jakým řešením se dospělo v oblasti techniky, software, i teorie, o kterou se informatika opírá. Nezapomeneme na nové trendy, jakými je například oblast nasazení a využití umělé inteligence, nové technologie rozvíjející se v informatice (přírodou inspirované výpočty, kvantové počítače, paralelní architektury, cloudy, internet věcí apod.). Výstupem kurzu bude schopnost orientace studentů v jednotlivých oborech informatiky a výpočetní techniky rovněž s výhledem do budoucnosti. V závěru kurzu budou studenti seznámeni s platnými zákony v ČR ve vazbě k informačním a komunikačním technologiím.