Trendy ve veřejných knihovnách (zimní semestr, kód: UBK/KTP07; UBK/KMK07)

Počet kreditů: 4

Trendům se věnuje časopis Library Trends (The Johns Hopkins University Press). Trendy v různých oblastech se sbíhají a směřují k vytvoření nového sociálního sektoru. Ve hře je kreativní průmysl a kreativní ekonomika. Jeden silný proud ICT, který ovlivňuje demografická křivka, dnes nabízí jiný typ sociální komunikace. Profese knihovník a informační pracovník závisí na prudkém rozvoji společnosti. Technologie se vyvíjí rychleji, než je lidé dokážou využívat. V dnešní době hovoříme o managementu znalostí a knihovník by měl být manažerem znalostí. Knihovníci jsou mnohdy konzervativní a nechtějí měnit své zaběhané pracovní postupy, což může v důsledku vést až k likvidaci jejich profese. Hlavním úkolem knihoven je soustavně zlepšovat služby, věnovat se metodologii projektování služeb – testování, analýzám, atd. Knihovnám se nabízejí nové služby související s růstem občanské angažovanosti a dobrovolnictví = nový sociální sektor.

Obsah předmětu:

 1. Akademické knihovny určují směr, čelí největšímu tlaku uživatelů (studenti, vyučující) a musejí rychle reagovat na nejrůznější požadavky a přání,
 2. Nové typy zdrojů,
 3. Rozpočtová politika,
 4. Změny spojené s vysokoškolským vzděláváním, které vyžadují nové zručnosti knihovníků,
 5. Požadavky na zodpovědnost a hodnocení,
 6. Růst digitalizace,
 7. Růst a rozvoj mobilních zařízení a aplikací (např. Android)
 8. Nové služby,
 9. Nový vztah k duševnímu vlastnictví,
 10. Rozvoj ICT, 
 11. Virtuální prostor (kterým by se knihovny měly stát a dále ho rozšiřovat).

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Co je aktuálně IN ve veřejných knihovnách? Jaké služby jsou pro čtenáře atraktivní? Předmět je zakončen krátkou prací na vybrané téma. Nic složitého, jenom osobitý styl přednášejícího může lehce zarazit.