Současná česká próza (zimní semestr, kód: denní forma UBKKT005; kombinovaná forma UBKKM005)

Počet kreditů: 3

Přednášky sledují vývoj české prózy za posledních deset let ve všech hlavních literárních žánrech. Předpokládají detailnější seznámení s významnými díly vydanými po roce 1990. Pozornost se rovněž věnuje aktuální literární tvorbě na stránkách literárních časopisů, dále také české polistopadové próze (žánrové pojetí L. Machaly), obecné charakteristice, deníkům a memoárům, autenticitní próze, fantaskní (imaginativní) próze, historické próze, rodovým ságám a kronikám, feministické próze detabuizaci erotiky, komercionalizaci literatury, sci-fi a fantasy literatuře a reflexivní próze.