Současná česká poezie (zimní semestr, kód: denní forma UBKKT006; kombinovaná forma UBKKM006)

Počet kreditů: 3

Cílem předmětu je představit současnou českou poezii a poukázat na rozdíly v tvorbě našich a zahraničních básníků. Cílem je vytvořit ucelený přehled z oblasti poezie a zasadit ji do české a světové literární tvorby, resp. poukázat na souvislosti. Předmět připravuje studenty na odpovídající způsob uvažování a další aktivity v oboru.