Praxe v zahraničí (země EU) (letní semestr, kód: UBK/KT013; UBK/KM013)

Počet kreditů: 2

Cílem praxe je seznámit studenty s náplní jednotlivých knihovnických procesů, především s nabídkou knihovnických a informačních služeb a s automatizovaným knihovnickým systémem a všeobecným chodem knihovny. Student by měl tuto praxi vykonávat v zahraniční knihovně.

Obsah předmětu:

Obsahem a náplní odborné knihovnické praxe by mělo být seznámení se s chodem všech pracovišť instituce, v níž student praxi vykonává. Měl by vidět všechny procesy, které na těchto pracovištích probíhají, případně se do nich aktivně zapojit v míře, kterou mu instituce umožní, případně po něm bude vyžadovat.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Praxí v zahraničí jsou myšleny knihovny v rámci EU, takže lze praxi absolvovat i v ČR, nicméně výjezd v rámci Erasmu, či jiného programu, je vřele doporučován. S vedoucím předmětu se lze domluvit na různých alternativách a řešeních. Stačí se jenom zeptat.