Praxe v zahraničí (země EU) (letní semestr, kód: denní forma UBKKT013; kombinovaná forma UBKKM013)

Počet kreditů: 2

Cílem praxe je seznámit studenty s náplní jednotlivých knihovnických procesů, především s nabídkou knihovnických a informačních služeb a s automatizovaným knihovnickým systémem a všeobecným chodem knihovny. Student by měl tuto praxi vykonávat v zahraniční knihovně.