Praktikum ze základů informatiky I (zimní semestr, kód: UBKKBPNP32)

Počet kreditů: 2

Cílem předmětu je příprava posluchačů k vytváření dokumentů s různým obsahem jako jsou texty, tabulky a databáze.