Metodika práce s dětmi a mládeží (letní semestr, kód: denní forma UBKKT008; kombinovaná forma UBKKM008)

Počet kreditů: 3

Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy psychologie čtenáře, metodika, metody individuálního a skupinového působení na čtenáře, diferenciace čtenářů; vysvětlit význam a proces čtení, čtenářské návyky, specifikovat služby pro děti a mládež. Součástí je rovněž charakteristika a srovnání vybraných českých a zahraničních projektů a organizací podporujících čtení a čtenářství. Jedním z cílů je také výběr a obhájení nových forem práce s dětmi a mládeží.