Knihovnická praxe 1 (letní semestr, kód: UBKVKKNP16)

Počet kreditů: 6

Odborná praxe bude probíhat ve vybraných veřejných a specializovaných knihovnách České republiky, se kterými je uzavřena rámcová smlouva o spolupráci.

Náplní činnosti studentů budou informační či knihovnické služby, které poskytuje vybraná instituce. Smyslem je seznámení se s veškerými odbornými činnostmi ve zvolené instituci, tedy s akvizicí dokumentů, jejich zpracováním k informačním službám včetně výpůjčních. Získané zkušenosti zpracují do podoby semestrální práce. V podmínkách konkrétní organizace se student seznámí rovněž se systémem řízení kvality služeb.

Student je povinen v průběhu praxe plnit pokyny dohlížející osoby a po ukončení praxe dodat závěrečnou zprávu o průběhu praxe.