Informační management (letní semestr, kód: UBK/KTP13; UBK/KMK13)

Počet kreditů: 2

Cílem předmětu je seznámit posluchače s informačními prvky, procesy a systémy v jednotlivých organizacích. Dalším cílem je prezentovat současné vymezení Informačního a znalostního managementu, seznámit s využívanými nástroji a strategiemi v moderním řízení společností.

Obsah předmětu:

  1. Úvod do problematiky, vymezení pojmů, historické souvislosti – Vývoj Informačního managementu ve světě a v ČR Informace, Informační věda, Informační zdroje, Informační prostředí, Informační gramotnost, Management v informační společnosti, Informační strategie organizace, Podnikatelská strategie, Informační systém organizace, Informační management organizace, Současné chápání informačního managementu.
  2. Komponent manažerských přístupů – Moderní management, manažerské funkce, role, faktory úspěchu, manažerské procesy v informačním managementu. 
  3. Komponent systémových přístupů – Pojetí systému a systémového přístupu, systémová analýza, systémové inženýrství, metodologie měkkých systémů, celistvost, emergence, klasifikace (taxonomie) systémů, systém jako poznávací řád. 
  4. Informace v organizaci a Podnikové Informační systémy jako aplikace Informačního managementu do praxe – Typy informací v organizaci, struktury informačních systému v podnikové praxi, Strategie aplikačního uplatnění a rozvoje informačního managementu, předpoklady aplikací IM. 
  5. Znalostní management a jeho zakotvení v organizaci – Informace, data, znalosti, vymezení managementu znalostí, holistický model, Nástroje a metody Znalostního managementu, Lidské zdroje ve ZM, Pracovní sítě a komunity, Učící se společnosti.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Tento předmět částečně navazuje na Teoretické základy projektování informačních systémů ze třetího ročníku bakalářského studia. Předmět je zakončen disputací na probíraná témata.