Informační management (letní semestr, kód: denní forma UBKKTP13; kombinovaná forma UBKKMK13)

Počet kreditů: 2

Cílem předmětu je seznámit posluchače s informačními prvky, procesy a systémy v jednotlivých organizacích. Dalším cílem je prezentovat současné vymezení Informačního a znalostního managementu, seznámit s využívanými nástroji a strategiemi v moderním řízení společností.