Hudební knihovny – akvizice a organizace služeb (zimní semestr, kód: UBK/KT026; UBK/KM026)

Počet kreditů: 3

Předmět se zabývá specifikou hudebních knihoven. Posluchači budou seznámeni se současnou nakladatelskou a vydavatelskou produkcí. Předmět je zaměřen na akvizici a profilaci fondů hudebních knihoven a rozšiřuje rozsah vědomostí z oblasti dějin hudby. Podává výklad základních hudebních pojmů a hudebních forem. Posluchači budou obeznámeni se strukturou služeb a širokým spektrem kulturně-vzdělávacích činností hudebních knihoven. Zvláštní pozornost je věnována muzikoterapii a způsobu vnímání hudby z hlediska její terapeutické potence i ostatním expresivním formám terapií v knihovnické činnosti.

Obsah předmětu:

  1. Hudební knihovny – historie
  2. Hudební knihovny u nás a ve světě
  3. Muzikoterapie
  4. Akvizice hudebních knihoven – hudební žánry

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: V rámci tohoto předmětu je nejprve proveden exkurz historií hudebních nosičů a formátů, dále se probírají dějiny světové hudby – interpreti, hudební nakladatelství a hudební styly a na závěr jsou představena i katalogizační pravidla RDA pro hudební nosiče. Předmět je zakončen krátkým testem, obsahujícím otázky z každé oblasti probírané během semestru.