Hudební knihovny – akvizice a organizace služeb (zimní semestr, kód: denní forma UBKKT026; kombinovaná forma UBKKM026)

Počet kreditů: 3

Předmět se zabývá specifikou hudebních knihoven. Posluchači budou seznámeni se současnou nakladatelskou a vydavatelskou produkcí. Předmět je zaměřen na akvizici a profilaci fondů hudebních knihoven a rozšiřuje rozsah vědomostí z oblasti dějin hudby. Podává výklad základních hudebních pojmů a hudebních forem. Posluchači budou obeznámeni se strukturou služeb a širokým spektrem kulturně-vzdělávacích činností hudebních knihoven. Zvláštní pozornost je věnována muzikoterapii a způsobu vnímání hudby z hlediska její terapeutické potence i ostatním expresivním formám terapií v knihovnické činnosti.