Elektronické informační zdroje (letní semestr, kód: )

Počet kreditů: 6

Podrobné analytické seznámení s problematikou elektronických informačních zdrojů v kontextu knihovnicko-informačních zdrojů a s důrazem na rešeršní služby.