Elektronická komunikace a multimediální systémy 1 (zimní semestr, kód: denní forma UBKKT009; kombinovaná forma UBKKM009)

Počet kreditů: 4

Předmět vysvětluje možnosti, omezení a vývojové trendy elektronické komunikace z následujících uhlů pohledu: historie, teoretické základy (teorie informace, kódování, šifrování, digitální podpis), technologie (možnosti a limity), současné formy e-komunikace (služby, aplikace), vývojové trendy, ekonomické aspekty a legislativa, sociologické aspekty.

Elektronická komunikace a multimediální systémy 2 (letní semestr, kód: denní forma UBKKT010; kombinovaná forma UBKKM010)

Počet kreditů: 4

Cílem předmětu je představit nová témata a trendy v elektronické komunikaci, poukázat na různé aplikace poznatků multimediálních systémů či na oblasti působení otevřené absolventům oboru. Podpora zájmu o odbornou zahraniční literaturu, kritických a argumentačních dovedností. Předmět připravuje studenty na odpovídající způsob uvažování a směřující další aktivity v oboru.