Diverzifikace funkcí v knihovně (letní semestr, kód: denní forma UBKKTP08; kombinovaná forma UBKKMK08)

Počet kreditů: 4

Obsahem výuky v předmětu Diverzifikace funkcí v knihovně je činnost knihoven – různost služeb. Prostřednictvím využití ICT technologií (např. internet, digitalizace, digitální služby, sociální sítě, print on demand, eBooks on demand ad.) lze rozšiřovat portfolio služeb poskytovaných uživatelům knihoven. Rovněž nabídka služeb s přidanou hodnotou (hrací koutek pro děti, letní čítárna, čítárna s kavárnou, zážitkové aktivity ad.), kdy základem jsou kvalitní služby, přináší knihovně konkurenční výhodu. Knihovny potřebují doručit všechno (everything) všem (everybody) a všude (everywhere) a být ve spojení s klienty. (ECEI 10)