Diverzifikace funkcí v knihovně (letní semestr, kód: UBK/KTP08; UBK/KMK08)

Počet kreditů: 4

Obsahem výuky v předmětu Diverzifikace funkcí v knihovně je činnost knihoven – různost služeb. Prostřednictvím využití ICT technologií (např. internet, digitalizace, digitální služby, sociální sítě, print on demand, eBooks on demand ad.) lze rozšiřovat portfolio služeb poskytovaných uživatelům knihoven. Rovněž nabídka služeb s přidanou hodnotou (hrací koutek pro děti, letní čítárna, čítárna s kavárnou, zážitkové aktivity ad.), kdy základem jsou kvalitní služby, přináší knihovně konkurenční výhodu. Knihovny potřebují doručit všechno (everything) všem (everybody) a všude (everywhere) a být ve spojení s klienty. (ECEI 10)

Obsah předmětu:

Hlavní trendy ve veřejném knihovnictví:

  1. Orientace na to, co lidé potřebují.
  2. Silné, centrální služby, překonání roztříštěnosti.
  3. Využití všeho, co nabízejí nové technologie.
  4. Nové služby v digitálním prostředí.
  5. Kvalitativně odlišná spolupráce.

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Jak se mění funkce knihovny? Jaké služby by měla knihovna poskytovat, aby neztratila zájem uživatelů? Předmět vyučován formou přednášky, zakončen krátkou prací na vybrané téma. Nic složitého. Součástí předmětu jsou také exkurze do vybraných knihoven.