Dějiny knihoven a knihovnictví (zimní semestr, kód: UBKKBPD014)

Počet kreditů: 2

Cílem přednášek je podat celkový přehled o historickém vývoji knihoven a knihovnictví v českých zemích od počátků do současnosti. Historie knihoven v českých zemích je prezentována v obecném kontextu vývoje knihoven a knihovnictví v Evropě.