Služby pro specifické kategorie uživatelů (letní semestr, kód: denní forma UBKKT007; kombinovaná forma UBKKM007)

Počet kreditů: 3

Cílem disciplíny je uvést do problematiky zdravotních i sociálních handicapů a jejich vlivu na osobnost uživatele. Představeny jsou specifické skupiny (komunity) uživatelů z hlediska podstaty handicapu, požadavků na specifické zacházení i služby. Pozornost se soustřeďuje také na legislativní ošetření práce s handicapovanými a znevýhodněnými osobami a uživateli.