Výchova uživatelů (zimní semestr, kód: denní forma UBKKA042; kombinovaná forma UBKKB042)

Počet kreditů: 6

Cílem disciplíny je představit pedagogiku jako vědní disciplínu zabývající se výchovou a vzděláváním, která má své místo rovněž v knihovnické profesi; teoreticky i prakticky představit metodiku výchovy ke čtení, k četbě a ke čtenářství i k využívání věcných informací; tyto informace blíže specifikovat pro jednotlivé kategorie čtenářů a uživatelů podle věku, vzdělání, životních názorů a postojů, čtenářských zájmů a preferencí.