Výchova uživatelů (zimní semestr, kód: UBK/KA042; UBK/KB042)

Počet kreditů: 6

Cílem disciplíny je představit pedagogiku jako vědní disciplínu zabývající se výchovou a vzděláváním, která má své místo rovněž v knihovnické profesi; teoreticky i prakticky představit metodiku výchovy ke čtení, k četbě a ke čtenářství i k využívání věcných informací; tyto informace blíže specifikovat pro jednotlivé kategorie čtenářů a uživatelů podle věku, vzdělání, životních názorů a postojů, čtenářských zájmů a preferencí.

Obsah předmětu:

 1. Kapitola o výchově a vzdělávání
  1.1 Pedagogika čtenáře
  1.2 Výchova a vzdělávání dětí a mládeže
  1.3 Výchova a vzdělávání dospělých
  1.4 Zákony učení
 2. Výchova četbou a výchova k četbě
  2.1 Periodizace čtenářského věku
  2.2 Rozvoj dětského čtenářství
  2.3 Čtenářství dospělých
 3. Informativní výchova a výchova čtenářská
 4. Metodika práce se čtenáři
  4.1 Kategorizace uživatelů/čtenářů
  4.2 Diferenciace knihovnických služeb dětem a mládeži 
 5. Metody individuálního působení na čtenáře
 6. Metody skupinového působení na čtenáře
 7. Názorná propagace
 8. Akce a kampaně zacílené na specifické skupiny čtenářů a uživatelů

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Výchova uživatelů je předmět vhodný pro ty, které baví pedagogika, či se o ni zajímají. Pedagogika se využívá také v knihovnické profesi, a to ve výchově ke čtení, četbě a čtenářství. Je to předmět zajímavý, nenáročný a student si může uvědomit, jak právě on byl veden a vychováván k četbě, nebo jak k tomuto vést své potomky. Předmět je ukončen zkouškou a je vhodné ke studiu načíst danou literaturu.