Účast na konferenci (letní semestr, kód: denní forma UBKKAP01; kombinovaná forma UBKKBP01)

Počet kreditů: 3

Účast či vystoupení na vybrané oborové konferenci v ČR i v zahraničí. Vybrané konference v ČR: (INFORUM, CASLIN, Knihovny současnosti, Problematika historických a vzácných knižních fondům Čech, Moravy a Slezska. Interkulturní dialog v knihovnách, Knihovna a architektura, IVIG, ARCHIVY, KNIHOVNY, MUZEA V DIGITÁLNÍM SVĚTĚ, ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě), Svět informačních systému, DATAKON). Po konzultaci lze zvolit i jinou konferenci.Účast na studentských konferencích a odborných oborových seminářích.Publikační činnost v oborovém časopise v ČR i v zahraničí.
Podmínkou je:
– registrace na konferenci nebo seminář následné vypracování Zprávy z konference v rozsahu 3-5 normostran.
– v případě publikační činnosti – oborový časopis (LIS).