Teoretické základy projektování informačních systémů (zimní semestr, kód: UBK/KA010; UBK/KB010)

Počet kreditů: 3

Cílem předmětu je seznámit posluchače s teoretickými základy informačních systémů (dále jen IS), resp. se základními principy fungování IS. Pozornost je také věnována analýze, projektování a zabezpečení IS. Na konci tohoto kurzu bude student schopen porozumět a vysvětlit základní principy teorie systémů či vytvořit projektový úkol a navrhnout IS.

Obsah předmětu:

  1. Teoretické základy IS – Systém, základní charakteristiky systému, modelování, struktura systému, chování systému, jednoduché a složité systémy, Organizace a řízení.
  2. Teorie IS – Systém, informace, Informační systém, IS a řízení.
  3. Principy fungování IS – Typy dat, typy informací, zdroje dat, sběr dat, uchovávání, ukládání, zpracování, vyhledávání dat, distribuce dat.
  4. Druhy IS, typologie – Information Retrieval Systems (IRS), Decision Support Systems (DSS), Expert Systems (ES), Management Information Systems (MIS).
  5. Základy projektování IS – Metodiky, metody, techniky a nástroje pro budování IS, životní cyklus IS, prostředky pro boj se složitostí vývoje IS. 
  6. Analýza a návrh IS – Abstrakce (kategorizace, agregace, generalizace), konkretizace. Před-projektová fáze (koncepce, architektura, vstupy, výstupy, podmínky realizace koncepce, zabezpečení), Projektový úkol (předpokládané chování systému, vymezení etap výstavby).

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Teoretické základy projektování informačních systémů patří mezi náročnější předměty. Předmět je vyučován pomocí prezentace. K jeho splnění, je potřeba odevzdat návrh svého projektu informačního systému a poté ještě zvládnout písemnou zkoušku. Rozhodně se vyplatí chodit na přednášky i semináře. Pokud něco nebude někomu jasné, tak se doptávat a doptávat.