Služby knihoven a informační služby (letní semestr, kód: denní forma UBKKA051; kombinovaná forma UBKKB051)

Počet kreditů: 6

Studenti se seznámí s legislativním vymezením knihovnických a informačních služeb, s jejich specifiky a se současnými standardy veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS). Dále budou seznámeni s informačními potřebami uživatelů, jejich typologií a kategorizací. Na základě statistických výstupů knihoven se studenti seznámí s jejich využitím při tvorbě koncepce služeb a získají orientaci v oblasti KIS v elektronickém prostředí.