Služby knihoven a informační služby (letní semestr, kód: UBK/KA051; UBK/KB051)

Počet kreditů: 6

Studenti se seznámí s legislativním vymezením knihovnických a informačních služeb, s jejich specifiky a se současnými standardy veřejných knihovnických a informačních služeb (VKIS). Dále budou seznámeni s informačními potřebami uživatelů, jejich typologií a kategorizací. Na základě statistických výstupů knihoven se studenti seznámí s jejich využitím při tvorbě koncepce služeb a získají orientaci v oblasti KIS v elektronickém prostředí.

Obsah předmětu:

Osnova přednášek
 1. Terminologie
  1.1 Definice a pojetí informačních služeb
  1.2 Měřítka efektivnosti informačních služeb
  1.3 Diferenciace služeb a kategorizace uživatelů
 2. Informační potřeby
  2.1 Druhy informačních potřeb
  2.2 Informační šumy
  2.3 Informační bariéry
 3. Zjišťování informačních potřeb
  3.1 Etapy průzkumu informačních potřeb
  3.2 Metody zjišťování informačních potřeb
 4. Typologie informačních služeb knihoven
  4.1 Výpůjční služby (MVS, MMS (MMVS))
  4.2 Bibliografické, referenční a faktografické služby
  4.3 Rešeršní služby
  4.4 Konzultační služby
  4.5 Studijně rozborová činnost
  4.6 Ediční a grafické služby
  4.7 Reprografické služby
 5. Komerční informační služby
  5.1 Informační služby pro podnikatele
  5.2 Informační služby databázových center
  5.3 Komerční využití internetu, modely vyhledávání a modely šíření informací
 6. Public relations
  6.1 Definice, výklad pojmu
  6.2 Složky public relations
  6.3 Aplikace zásad PR
Osnova cvičení
 1. Metody vyhledávání informací ve vybraných databázích
 2. Metody rešeršování a vyhodnocování relevance informací

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Služby knihoven a informační služby patří do kategorie předmětů, kam se vyplácí chodit, kromě semináře, i na přednášky. Předmět je vyučován pomocí prezentací, které jsou obohaceny výkladem a praktickými zkušenostmi vyučující. Ke splnění předmětu je potřeba odevzdat písemnou práci na téma, které vám nabídne vyučující, a posléze ještě složit ústní zkoušku.