Seminář k bakalářské práci 1 (zimní semestr, kód: )

Počet kreditů: 2

Smyslem předmětu je pomoci studentům s výběrem tématu závěrečné bakalářské práce, jeho správným zpracováním a následně prezentací při obhajobě práce. Bude kladen důraz na zvládnutí typografických pravidel a pravidel pro psaní práce odborného charakteru.

Seminář k bakalářské práci 2 (letní semestr, kód: )

Počet kreditů: 2

Cílem semináře je představit základní metodická (a metodologická) pravidla při tvorbě (psaní, výzkum, evaluace) bakalářské práce. Důraz je kladen nejenom na správné uvádění bibliografických odkazů a dodržování citačních norem, ale také i na další formální (a v menší míře i jazykové) stránky odborného textu (formální úprava, typografie apod.). Semináře se věnují také konkrétním problémům studentů při obhajobě bakalářských prací.