Informační systémy I (zimní semestr, kód: UBKKBPI022)

Počet kreditů: 5

Cílem výuky je vysvětlení základních podnikových struktur a procesů v souvislosti s využitím IS/IT v různých oblastech podnikových aktivit. Studenti se seznámí s typy podnikových informačních systémů a s jejich významem pro fungování podniku.

Informační systémy II (letní semestr, kód: )

Počet kreditů: 2

Součástí těchto praktických cvičení je modelování procesů ve vybrané organizaci pomocí systému ARIS společnosti Software AG.

Studenti se seznámí s typy podnikových informačních systémů a s jejich významem pro fungování podniku.