Informační průmysl (letní semestr, kód: denní forma UBKKA046; kombinovaná forma UBKKB046)

Počet kreditů: 4

Uvedení do problematiky soudobého světového dění na úseku produkce, zpracovávání a šíření informací, ovlivňovaného rozvojem ICT, a to z hlediska rozvoje telekomunikační infrastruktury, techniky a ekonomiky. Podmínky rozvoje informačního průmyslu v hlavních světových oblastech. Seznámení s historickým kontextem a vývojem disciplíny se zdůrazněním národních specifik.