Informační průmysl (letní semestr, kód: UBK/KA046; UBK/KB046)

Počet kreditů: 4

Uvedení do problematiky soudobého světového dění na úseku produkce, zpracovávání a šíření informací, ovlivňovaného rozvojem ICT, a to z hlediska rozvoje telekomunikační infrastruktury, techniky a ekonomiky. Podmínky rozvoje informačního průmyslu v hlavních světových oblastech. Seznámení s historickým kontextem a vývojem disciplíny se zdůrazněním národních specifik.

Obsah předmětu:

 1. Výklad pojmu „informační průmysl“, jeho postavení ve světovém hospodářství
 2. Informační průmysl jako podpora ostatních průmyslů
 3. Služby informačního průmyslu
 4. Informační průmysl z pohledu technologií, soudobé trendy
 5. Digitalizace jako klíčový fenomén
 6. Internet a jeho role v informačním průmyslu
 7. Informační průmysl z pohledu práva, ochrana intelektuálních práv
 8. Systémy digitálního řízení intelektuálních práv
 9. Informační průmysl z pohledu ekonomiky
 10. Mezinárodní aspekty informačního průmyslu, aliance asociací informačního průmyslu
 11. Nové trendy v oblasti informačního průmyslu

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Informační průmysl patří mezi méně náročné předměty. Vyučován je pomocí prezentace a není povinné chodit na přednášky. To se ale doporučuje, aby student lépe porozuměl probírané látce. Posléze mu to pomůže ke splnění ústní zkoušky, před kterou je zapotřebí napsat jednu seminární práci na vámi zvolené téma z oblasti informačního průmyslu.