Efektivní komunikace ve službách (zimní semestr, kód: denní forma UBKKA050; kombinovaná forma UBKKB050)

Počet kreditů: 4

Cílem interaktivního semináře Efektivní komunikace ve službách je procvičit naslouchání, naučit se řešit konflikty a efektivně mluvit s druhými lidmi. Probereme jak správně mluvit s kolegy, s nadřízenými (podřízenými), a jak s uživateli. Slova tvoří pouhých 7 % sdělení, 93 % sdělujeme beze slov, tzv. řečí těla. Řeč těla představují gesta, přes tři tisíce různých obličejových výrazů, které spolu tvoří 55 % sdělení, a hlas, který tvoří zbylých 38 %. Druhou část semináře je tedy zaměřena na příklady nonverbální komunikace.