Efektivní komunikace ve službách (zimní semestr, kód: UBK/KA050; UBK/KB050)

Počet kreditů: 4

Cílem interaktivního semináře Efektivní komunikace ve službách je procvičit naslouchání, naučit se řešit konflikty a efektivně mluvit s druhými lidmi. Probereme jak správně mluvit s kolegy, s nadřízenými (podřízenými), a jak s uživateli. Slova tvoří pouhých 7 % sdělení, 93 % sdělujeme beze slov, tzv. řečí těla. Řeč těla představují gesta, přes tři tisíce různých obličejových výrazů, které spolu tvoří 55 % sdělení, a hlas, který tvoří zbylých 38 %. Druhou část semináře je tedy zaměřena na příklady nonverbální komunikace.

Obsah předmětu:

  1. Knihovník – knihovna – komunikace – základní terminologické vymezení
  2. Knihovník – knihovna – nadřízený
  3. Komunikační kanály uvnitř knihovny
  4. Knihovník – knihovna – knihovník
  5. Knihovník – knihovna – čtenář/uživatel
  6. Knihovník – knihovna – konflikt
  7. Image knihovníka
  8. Mluvíme i beze slov
  9. Knihovník v roli moderátora PR akcí 
  10. Jak komunikovat s médií?

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Předmět Efektivní komunikace ve službách je méně náročný předmět, kde se naučíte, jak je důležité naslouchat a mluvit s druhými lidmi. Informace z tohoto předmětu jsou velmi cenné i v osobním životě. Předmět je vyučován pomocí prezentace s výkladem vyučující. Je nutné hlídat si účast na seminářích a aktivně se účastnit výuky. Předmět je ukončen ústní zkouškou.