Dokumentografické systémy (zimní semestr, kód: denní forma UBKKA013; kombinovaná forma UBKKB013)

Počet kreditů: 7

Cílem přednášek je seznámit posluchače s problematikou bibliografické komunikace, včetně komunikativních formátů a systémů národních bibliografií. Posluchači mají zvládnout metodiku, technologii, výběr a provoz dokumentografických systémů. V rámci cvičení zvládnout tvorbu bibliografických databází, strategií a techniku vyhledávání ve vybraných systémech.