Dokumentografické systémy (zimní semestr, kód: UBK/KA013; UBK/KB013)

Počet kreditů: 7

Cílem přednášek je seznámit posluchače s problematikou bibliografické komunikace, včetně komunikativních formátů a systémů národních bibliografií. Posluchači mají zvládnout metodiku, technologii, výběr a provoz dokumentografických systémů. V rámci cvičení zvládnout tvorbu bibliografických databází, strategií a techniku vyhledávání ve vybraných systémech.

Obsah předmětu:

Osnova přednášek
 1. Obecné otázky dokumentografických informačních systémů
  1.1 Dokumentografické fondy,
  1.2 Báze dat (technologie zpracování a struktura bází dat),
  1.3 Vznik a vývoj databázových center,
  1.4 Databázová centra v zahraničí a v ČR,
  1.5 Technické předpoklady dialogových služeb,
  1.6 Souborné katalogy.
 2. Bibliografie vývoj bibliografie ve světě
  2.1 Bibliografie v 16. století,
  2.2 Bibliografie v 17.-19. století,
  2.3 Počátky české bibliografie,
  2.4 Současná Česká národní bibliografie.
 3. Evropská bibliografe
  3.1 Vznik národních bibliografií,
  3.2 Vývoj a současný stav slovenské národní bibliografie,
  3.3 Polská národní bibliografie,
  3.4 Německá národní bibliografie,
  3.5 Francouzská národní bibliografie,
  3.6 Britská národní bibliografie,
  3.7 Bibliografie v USA.
 4. Bibliografická komunikace
  4.1 Univerzální bibliografická kontrola (UBC),
  4.2 Kompatibilita a konvertibilita,
  4.3 Výměnné formáty bibliografických záznamů,
  4.4 Mezinárodní dokumentografické systémy,
  4.5 Kooperativní KIS a jejich sítě,
  4.6 Problémy týkající se doporučení ISBD (ER).
 5. Zpřístupňování a využívání dokumentografických informací
  5.1 Organizace katalogů,
  5.2 Bibliografické báze dat,
  5.3 Kvalita a efektivnost zpřístupňování dokumentografických informací,
  5.4 Zvyšování kvality a efektivnosti dokumentografických informací.
Osnova cvičení
 1. Technologie budování bází dat o dokumentech (technika tvorby bibliografického záznamu)
  1.1 Vytváření záznamů o dokumentech ve formátu MARC 21
  1.2 Tvorba záznamu knih a disertací (monografická úroveň)
  1.3 Tvorba záznamu seriálů (seriálová úroveň)
  1.4 Tvorba záznamu článků (analytická úroveň)
 2. Techniky vyhledávání bibliografických informací
  2.1 Vyhledávání v katalozích
  2.2 Vyhledávání v databázích (OCLC, LISA apod.)
 3. Systémy zpřístupňování a využívání dokumentografických informací
  3.1 Systémy průběžných rešerší
  3.2 Systémy retrospektivních rešerší
  3.3 Formulace dotazu
  3.4 Rešeršní strategie
  3.5 Trendy a perspektivy zpřístupňování bází dat

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Tento předmět vás zavede do problematiky dokumentografických systémů, jejich předchůdců, tvorby, pravidel a možnosti přístupu k databázím. Seznámí vás se současnými databázemi, které slouží k vyhledávání informací. Pro knihovníka je využití databází, resp. znalost přístupu k nim, velice užitečné pro studium, jelikož tam najdou spousty informací a článků. Není důvod se předmětu bát. Není náročný a je zajímavý. Předmět je ukončen zkouškou a podmíněn zpracováním daných úkolů.