Digitalizace v knihovnictví (letní semestr, kód:)

Počet kreditů: 3

Cílem předmětu je seznámit posluchače s teoretickými a praktickými aspekty procesu digitalizace. Předmět popisuje a prakticky demonstruje postupy ve tvorbě a dlouhodobém uchovávání digitálních sbírek, digitalizační technologie, standardy, postupy zajištění digitálních sbírek a tvorbu nebo přejímání metadat digitálních kopií dokumentů.