Digitalizace písemného kulturního dědictví (letní semestr, kód: denní forma UBKKA222; kombinovaná forma UBKKB222)

Počet kreditů: 3

Evropská digitální knihovna. Celý svět se postupně digitalizuje (úřady bez papírových formulářů, ochrana a rozšiřování kulturního dědictví, internet běžnou součástí domácností, muzea, archivy a knihovny = odtajnění svých sbírek, není nutná fyzická přítomnost uživatele v knihovně, online= neomezené služby 24/7/365). Plán Evropské komise na zpřístupnění evropského kulturního dědictví vytvořením Evropské digitální knihovny nabývá konkrétních forem. Nejméně 6 milionů knih, dokumentů a dalších kulturních statků bude v příštích pěti letech volně zpřístupněno na internetu. Komise finančně podporuje vznik sítě digitalizačních středisek, přispívá k vyřešení otázek autorských práv pro publikování v digitální knihovně. Evropská komise zahájila spolupráci s národními knihovnami členských států Unie. Tuto spolupráci rozšířila na archivy a muzea. V roce 2008 bude prostřednictvím Evropské digitální knihovny zpřístupněno online 2 mil. knih, filmů, fotografií, manuskriptů a dalších kulturních předmětů. Do pěti let by mělo být v digitální podobě dostupných až šest miliónů knih, které lze označit za evropské kulturní dědictví. Odhaduje se, že projekt vyjde na 200 až 250 mil. eur. Evropská komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová ustavila pracovní skupinu, která má zajistit digitalizaci v Evropě a dořešit problematiku autorských práv.

Posluchači se dozví o stavu digitalizace v České republice a ve světě, o technických možnostech, o projektech národních a mezinárodních, naučí se digitalizovat knihy a seznámí se s právními, finančními a organizačními otázkami spojenými s budováním digitálních knihoven.