Digitalizace písemného kulturního dědictví (letní semestr, kód: UBK/KA222; UBK/KB222)

Počet kreditů: 3

Evropská digitální knihovna. Celý svět se postupně digitalizuje (úřady bez papírových formulářů, ochrana a rozšiřování kulturního dědictví, internet běžnou součástí domácností, muzea, archivy a knihovny = odtajnění svých sbírek, není nutná fyzická přítomnost uživatele v knihovně, online= neomezené služby 24/7/365). Plán Evropské komise na zpřístupnění evropského kulturního dědictví vytvořením Evropské digitální knihovny nabývá konkrétních forem. Nejméně 6 milionů knih, dokumentů a dalších kulturních statků bude v příštích pěti letech volně zpřístupněno na internetu. Komise finančně podporuje vznik sítě digitalizačních středisek, přispívá k vyřešení otázek autorských práv pro publikování v digitální knihovně. Evropská komise zahájila spolupráci s národními knihovnami členských států Unie. Tuto spolupráci rozšířila na archivy a muzea. V roce 2008 bude prostřednictvím Evropské digitální knihovny zpřístupněno online 2 mil. knih, filmů, fotografií, manuskriptů a dalších kulturních předmětů. Do pěti let by mělo být v digitální podobě dostupných až šest miliónů knih, které lze označit za evropské kulturní dědictví. Odhaduje se, že projekt vyjde na 200 až 250 mil. eur. Evropská komisařka pro informační společnost a média Viviane Redingová ustavila pracovní skupinu, která má zajistit digitalizaci v Evropě a dořešit problematiku autorských práv.

Posluchači se dozví o stavu digitalizace v České republice a ve světě, o technických možnostech, o projektech národních a mezinárodních, naučí se digitalizovat knihy a seznámí se s právními, finančními a organizačními otázkami spojenými s budováním digitálních knihoven.

Obsah předmětu:

  1. Definice pojmů v oblasti využití
  2. Ochranné reformátování 
  3. Možnosti prezentace písemného kulturního dědictví
  4. Autorské právo
  5. Digitální knihovny – teorie
  6. Hodnocení digitálních knihoven z hlediska informační architektury
  7. Uživatelské rozhraní
  8. Uživatelský model

Předmět v IS STAG

Knihovníkův tip: Digitalizace písemného kulturního dědictví je lehký a velice zajímavý předmět, kde je posluchači, pomocí prezentací, představena digitální knihovna ve všech směrech. Předmět je navíc obohacen exkurzí do vybrané digitální knihovny, kde je možné si nabyté teoretické vědomosti prakticky představit. Ke splnění předmětu je potřeba přednést a odevzdat prezentaci na určitou digitální knihovnu a následně složit ústní zkoušku.