Dějiny knihy (letní semestr, kód:)

Počet kreditů: 3

Cílem předmětu je seznámit posluchače s vývojem knihy jako komunikačního média a uměleckého předmětu v českém a evropském prostředí do současnosti.