Česká literatura 20. století 2 (zimní semestr, kód: UBKKBP0013)

Počet kreditů: 5

Předmět seznamuje s dějinami české literatury v letech 1945-1989. Seminář je zaměřen zejména na analýzu vybraných děl poválečné české literatury. Součástí semináře jsou rozbory literárních texů.