Bibliografické systémy 1 (zimní semestr, kód: UBKKBP0010)

Počet kreditů: 6

Předmět předává studentům ucelený přehled problematiky bibliografické komunikace informací. Vysvětlena je bibliografická komunikace a její terminologie, historické i současné způsoby distribuce bibliografických informací. Důraz je kladen na současné bibliografické databáze profesionálních informačních zdrojů, národních bibliografií v mezinárodním kontextu. Studenti jsou blíže seznámeni s aktuálními formáty pro výměnu bibliografických informací a soubory metadat, které se k tomuto účelu využívají.

Cvičení sleduje obsahovou náplň přednášek.

Bibliografické systémy 2 (letní semestr, kód:)

Počet kreditů: 6

Předmět předává studentům ucelený historického vývoje oblastí spojených s bibliografickou komunikací informací. Představí související vědní disciplíny a terminologické náležitosti. Hlavní náplní bude práce s programy a projekty v oblasti zpracování národních bibliografií. Zvládnutí a orientace v systémech národních bibliografií evropských zemí, včetně odkazu na procesy bibliografické komunikace v USA.

Cvičení sleduje obsahovou náplň přednášek.