Digitální čtení a hypertext (zimní semestr, kód: UBKKBP0009)

Počet kreditů: 6

Cílem předmětu je obeznámit studenty se specifiky digitálního čtení a jak jejich dopadem na proces čtení tak i dopadem na činnost knihoven. V druhé části obeznamuje studenty s filozofií nelineární prezentace informace, tvorbou hypertextu, jeho výhodami a nevýhodami. Po absolvování předmětu bude student schopen vytvářet hypertextové dokumenty, vytvářet přepojení dokumentů v digitálním informačním prostředí. Dále se naučí číst s porozuměním digitální dokumenty.