A předměty

Dokumentografické systémy

Řízení knihoven 1 a 2

Knihovnická praxe 2

Teoretické základy projektování informačních systémů

Výchova uživatelů

Diplomový seminář

Informační průmysl

Služby knihoven a informační služby

B předměty

Efektivní komunikace ve službách

Digitalizace písemného a kulturního dědictví