Povinné předměty

Bibilografické systémy 1 a 2

Digitální čtení a hypertext

Informační etika 1 a 2

Organizace a řízení veřejných knihoven 1 a 2

Seminář k bakalářské práci 1 a 2

Povinně volitelné předměty typu PVA

Česká literatura 20. století 2

Povinně volitelné předměty typu PVB

Biblioterapie

Dějiny knihy

Digitalizace v knihovnictví

Informační systémy I a II

Zpracování přirozeného jazyka I