A předměty

Teoretické základy projektování informačních systémů

Dokumentografické systémy

Výchova uživatelů

Řízení knihoven 1 a 2

Informační průmysl

Služby knihoven a informační služby

Knihovnická praxe 2

Diplomový seminář

Metodika práce s dětmi a mládeží

B předměty

Efektivní komunikace ve službách

Digitalizace kulturního a písemného dědictví

Účast na konferenci

Kurz rychlého čtení