Úvod do studia knihovnictví  (zimní semestr, kód: UBKKBP0001)

Počet kreditů: 4

Cílem předmětu je uvést studenta do problematiky studia knihovnictví a do současných témat a trendů, které souvisí s provozováním knihovny. Posluchač je seznámen se základními termíny a procesy, které probíhají v paměťových institucích, dále pak s legislativou nezbytnou pro zajištění činnosti knihoven, a v neposlední řadě s technologiemi, které jsou v současnosti využívány k zajištění služeb knihoven.