Úvod do studia a perspektivy oboru 1 (zimní semestr, kód: denní forma UBKKA001; kombinovaná forma UBKKB001)

Počet kreditů: 3

Přednášky i semináře jsou zaměřeny na historicko-společenské důsledky zavádění nových médií. Vývojově jsou sledovány základní etapy sociální komunikace od vzniku a vývoje písma až k sociálním důsledkům vynálezu počítače a novým formám sociální komunikace, kterou představuje kupř. internet, virtuální realita. Dále je rozebírán vývoj informačních technologií 21. století, podstata informatizace, vztah informatizace a poznání, její vliv na vztahy mezi lidmi a je analyzován její dopad na různé oblasti života jednotlivce (vztah informatizace a zdraví, informatizace a právo). Sleduje se vznik a vývoj institucí uchovávajících informaci od dob starověku po dnešek a snaží se stanovit rozdíly mezi archivy a knihovnami a přistupuje k vymezení role knihovny, knihovníka a informačního pracovníka v moderním pojetí a v neposlední řadě i perspektiv do budoucna. Samostatná vystoupení studentů jsou věnována následujícím tématickým modulům. Předmět lze studovat během studijního pobytu v rámci projektu Erasmus-Sokrates distančně – nutná domluva s vyučujícím ÚBK.

Úvod do studia a perspektivy oboru 2 (letní semestr, kód: denní forma UBKKA101; kombinovaná forma UBKKB101)

Počet kreditů: 3

Přednášky i semináře jsou zaměřeny na historicko-společenské důsledky zavádění nových médií. Vývojově jsou sledovány základní etapy sociální komunikace od vzniku a vývoje písma až k sociálním důsledkům vynálezu počítače a novým formám sociální komunikace, kterou představuje kupř. internet, virtuální realita. Dále je rozebírán vývoj informačních technologií 21. století, podstata informatizace, vztah informatizace a poznání, její vliv na vztahy mezi lidmi a je analyzován její dopad na různé oblasti života jednotlivce (vztah informatizace a zdraví, informatizace a právo). Sleduje se vznik a vývoj institucí uchovávajících informaci od dob starověku po dnešek a snaží se stanovit rozdíly mezi archivy a knihovnami a přistupuje k vymezení role knihovny, knihovníka a informačního pracovníka v moderním pojetí a v neposlední řadě i perspektiv do budoucna. Samostatná vystoupení studentů jsou věnována následujícím tématickým modulům. Předmět lze studovat během studijního pobytu v rámci projektu Erasmus-Sokrates distančně – nutná domluva s vyučujícím ÚBK.