Filozofie 1 (zimní semestr, kód: UBKKBP400)

Počet kreditů: 2

Předmět Filozofie I je zaměřen na seznámení studentů se západní přednovověkou filosofickou tradicí. Záběr předmětu je pak určen především problematicky s tím, že důraz přednášek i seminářů je položen na proměny v rámci filosofického myšlení. Ve vazbě na známá jména z dějin filosofie budou prezentovány základní filosofické problémy (epistemologické, ontologické, etické a politické) a proměny předpokladů, na jejichž základě byly tyto problémy řešeny. Doprovodným cílem předmětu tak rovněž bude zvýraznění významu filosofické tradice pro to, co bychom mohli chápat jako evropskou kulturu.

Filozofie 2 (letní semestr, kód: UBKKBP401)

Předmět Úvod do filozofie II je zaměřen na seznámení studentů s moderní a současnou evropskou filosofickou tradicí počínající odmítnutím tzv. spekulativní či temné středověké filosofie a příklonem k metodám a zdůvodněním vlastním přírodním vědám či matematice. Tento pohyb moderní filosofie pak bude sledován v několika rovinách – epistemologické, antropologické a politické s tím, že bude poukázáno na jejich vzájemnou provázanost. V závěru předmětu pak budou studenti seznámeni s některými vlivnějšími filosofickými strategiemi minulého století.