Typologie dokumentů (zimní semestr, kód: denní forma UBKKA003; kombinovaná forma UBKKB003)

Počet kreditů: 5

Cílem přednášek je seznámit studenty s informačními zdroji v dokumentové podobě, s jejich typologií, resp. rozlišením mezi typem a druhem dokumentu. Věnují se i využití nových informačních technologií v dokumentové komunikaci. Vymezují rovněž informační okruhy v soudobé společnosti, ve kterých se používají dokumentové informace. Cílem seminářů je seznámení se s problematikou bibliografických citací a citování tradičních i elektronických dokumentů podle normy ČSN ISO 690.