Starší světová literatura (letní semestr, kód: UBKKBP150)

Počet kreditů: 3

Cílem přednášky je seznámit studenty s nejvlivnějšími staršími díly světové literatury a představit je ve spojitosti s jejich působením na českou literaturu i evropskou kulturu (např. hudební). Časový i tematický záběr je široký, sahající od nejstarších epických tradic až po německý či francouzský klasicismus. Témata budou kontextově pojata, s důrazem na specifika epoch, stylů, poetik, se zřetelem rovněž k dějinám českého překladu a akulturaci cizích tradic.