Sociální komunikace 1 (zimní semestr, kód: UBKKBPS053)

Počet kreditů: 6

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, týkajícími se sociální komunikace a vůbec komunikace jako takové. Základní vhled do tématu komunikačního procesu bude doplňován o informatickou, biologickou a psychologickou perspektivu. Poznatky budou navázány na informační proces probíhající ve společnosti. Seminář bude spojen s praktickým procvičováním a diskuzí nad konkrétními tématy.

Sociální komunikace 2 (letní semestr, kód: )

Počet kreditů: 6

Cílem přednášek a je obohatit znalosti studentů o koncept komunikace v různých prostředích a disciplínách. Předložit soubor poznatků, které jim pomohou se orientovat v dnešní společnosti a v různých úrovních mezilidské komunikace.

Seminář bude tematicky následovat kurz přednášek, obsahovat cvičení a kurz prakticky doplňovat.