Seminář k dějinám knižní kultury 1 (zimní semestr, kód: denní forma  UBKKA006)

Počet kreditů: 2

Seminář navazuje na přednášky z předmětu Dějiny knižní kultury 1. Seminář se soustředí na nejvýznamnější české a evropské manuskripty a jejich praktický popis, kritickou analýzu a interpretaci. Pozornost se zaměří na užívané psací látky a potřeby, jejich výrobu a přípravu a dále na proces výroby knihy ve skriptoriu. Dalším sledovaným okruhem bude grafická podoba knihy a její vývoj do 15. století. Posluchači se na příkladech seznámí s vývojem středověké knižní malby, s typickými rysy pro jednotlivá etapy.

Seminář k dějinám knižní kultury 2 (letní semestr,  kód: denní forma  UBKKA007)

Počet kreditů: 2

Seminář navazuje na přednášky z předmětu Dějiny knižní kultury 2, zaměřuje se na vývoj knižní kultury v českých zemích a Evropě od období 15. století. Praktická část se zaměří na popis a kritickou analýzu pramenů kodikologického charakteru české a zahraniční provenience.