Počítačová gramotnost 1 (zimní semestr, kód: denní forma UBK/KA205; kombinovaná forma UBK/KB205)

Počet kreditů: 4

Cílem předmětu je poskytnout přehled a základní znalosti o prostředcích výpočetní techniky, používaných v soudobých informačních systémech a činnostech, seznámit se s podstatou, principy činnosti a možnostmi využití těchto prostředků.

Počítačová gramotnost 2 (letní semestr, kód: denní forma UBK/KA214; kombinovaná forma UBK/KB214)

Počet kreditů: 4

Počítačová gramotnost 2 je prioritně zaměřena na problematiku sítí (Internet, služby internetu, protokoly, současné trendy ve webových aplikacích).